Søk

logo

Aktuelt

 • FosenNamsos Sjø AS skreddersyr prosedyrene etter mal fra luftfarten

  Prosedyrehåndbok
  Gjennom prosedyrehåndboken forenkles og kvalitetssikres rederiets rutiner. Fv. Svein Garness (SSR) og Albert Jensen, kvalitetssjef i FosenNamsos Sjø.

  For fjerde gang har FosenNamsos Sjø AS (FNS) drillet sine hurtigbåtansatte med bruk av en egen prosedyrehåndbok hos Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSR). Nybrottsarbeidet er helt unikt i nasjonal sammenheng.

   

  – Prosedyrer har vi alltid hatt, men de har stort sett vært gjemt i permer med tungt språk og mye tekst. Våre sjøfolk har tolket prosedyrene ulikt og har manglet en felles standard. Med prosedyrehåndboken har vi fått en tydelig standard for alle nødvendige prosedyrer. Den er enkel å ta i bruk, bygger på ledelse, kommunikasjon og samhandling. Prosedyrehåndboken oppleves som en reell støtte for mannskapet. Et viktig prinsipp har vært å bygge inn to-veis kommunikasjon i prosedyrene, og en vesentlig årsak til samarbeidet med SSR har vært å trene på dette.

  Det forteller Albert Jensen, kvalitetssjef i FosenNamsos Sjø (FNS). I 2016 startet rederiet arbeidet med å lage en egen prosedyrehåndbok for selskapets hurtigbåtansatte. Boken ble utviklet av rederiet i samarbeid med den tidligere SAS-flygeren Jarle Gimmestad.

  SSRs egen Svein Kristian Garnes, som selv har mange års fartstid som pilot i norsk luftfart, har stått for implementeringen og den praktiske opplæringen av boken.

   

  Inspirert fra luftfarten


  Prosedyrehåndboken er pedagogisk og funksjonelt utformet med en enkel visuell profil. Alt av innhold er basert på «beste praksis» og er utarbeidet i samarbeid med mannskapene, og beskriver både normale operasjoner og nødprosedyrer. Boken tar for eksempel for seg alt fra oppstart og avgang til hvordan man opptrer ved branntilløp, grunnstøting og andre små og store ulykker.

   

   

  Sikkerhetssenterets egen Svein Garness har stått for implementeringen av prosedyrehåndboken.

  Det er ikke tilfeldig at luftfartsbransjen har tjent som en viktig inspirasjonskilde til prosedyrene i FNS.

  – Luftfarten har et godt innarbeidet rammeverk for prosedyrer og stiller svært strenge krav til piloter for at de skal få lov til å fly. Boken er utformet som en klassisk prosedyrehåndbok for luftfarten, men er tilpasset maritim virksomhet og skreddersydd for FNS. Akkurat som på fly er boken delt inn i tre fargekoder som markerer ulik alvorlighetsgrad for hendelser til sjøs, forteller Garnes.

   

  Prosedyrehåndboken er pedagogisk og funksjonelt utformet med en enkel visuell profil.

  Boken rendyrker hva som er prosedyre og hva som er sjekkliste. Dette utheves forskjellig i boken. Språket er lettfattelig, og boken legger vekt på kronologi ved ulike hendelsesforløp.

  – Det er viktig at ting blir gjort i rett rekkefølge, understreker Garnes.

   

  Bedrer statistikken betraktelig


  Tidligere i år var FNS på hurtigbåtkurs hos Sikkerhetssenteret. I tillegg til det ordinære kurset som alle sjøfolk må igjennom har FNS investert i en ekstra dag hvor brobesetningen trener på prosedyrene i simulator. Dette er langt mer enn hva som kreves av rederier.

  – FNS er det første hurtigbåtselskapet i Norge som benytter seg av ekstern hjelp for å implementere prosedyrer på en slik måte. Det er langt over minstekravet og viser at selskapet tar opplæring og sikkerheten til sjøs på alvor, utdyper Garnes.

  Resultatet gir økt kvalitetssikring og forbedrer samhandlingen mellom rederiets sjøfolk. Felles prosedyrer hvor alle gjør ting likt sørger for bedre forutsigbarhet som igjen gir bedre trygghet til sjøs.

  – Først og fremst handler det om menneskers sikkerhet, men vi ser også at det har positiv effekt på omdømme og økonomi, sier Jensen.

   

  I tillegg til det ordinære kurset som sjøfolk må ha, har FNS investert i en ekstra dag med simulatortrening på prosedyrer for brobesetningen i rederiet.

   

  Tilpasser kurs til rederienes egne prosedyre


  SSR tilbyr et bredt spekter av kurs og tjenester til maritim sektor og skreddersyr kurs ut fra rederienes egne prosedyrer. Den praktiske tilnærmingen med simulatortrening sørger for god implementering.

  Årets kurs hos SSR er fjerde i rekken hvor FNS har trent på egne prosedyrer både i teori og med bruk av simulator.

  – Implementeringen av prosedyrehåndboken har vært en stor suksess og tilbakemeldingene fra rederiets sjøfolk er gode. Samtidig vil det ta tid å innarbeide prosedyrene. Det handler om å bygge opp en kultur innad som er konsekvent i metodikken og begrepsbruken. Det tar tid, avslutter Garnes.

   

  Les nettartikkelen på www.ssras.no

 • Fremtidens hurtigbåt med 0-utslipp

  Fremtidens hurtigbåt
  Fremtidens hurtigbåt

  En vanskelig utfordring og løsningen!

   

  Trøndelag fylkeskommune mottok denne uken resultatene fra et utviklingsprosjekt der visjonen har vært å «..initiere utvikling av en teknologi som ikke eksisterer og som industrien ikke vet om de får til å levere».  En av de fem gruppene som har hatt utviklingskontrakt med Trøndelag Fylkeskommune er Transportutvikling. Under et storslått arrangement på Scandic Hell på Værnes presenterte prosjektleder Stig Nerdal i Transportutvikling AS resultatene fra arbeidet til gruppen.
  -Vårt konsortium er sammensatt av aktører med teoretisk god kunnskap og lang erfaring både fra utvikling, drift og bygging av hurtigbåter sier Stig Nerdal.
  I tillegg til Transportutvikling AS har konsortiet bestått av følgende aktører: Stadt Towing Tank AS, Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen, Profjord AB, FosenNamsos Sjø og Siemens.

   

  Energibærer.

  -Energitettheten til miljøvennlige energibærere er mye lavere enn dagens diesel. Det betyr at fartøyene blir tyngre og dermed krever mer energi for å holde farten oppe. Ola Lilloe-Olsen forteller at dette har vært viktige vurderinger.

  -Det har vært mange forskjellige løsninger på bordet og som vi har jobbet gjennom. Vi startet med en kombinasjon av hydrogen og batteri som energibærer, men så at det var en betydelig mer kostbar løsning. I tillegg er jo halvparten av energien tapt i omformingen fra strøm-hydrogen-strøm og vi er jo oppdratt til ikke å sløse på den måten, sier Ola Lilloe-Olsen.

   

  Få bevegelig deler.

  Av de fem løsningene som ble presentert baserer tre seg på å løfte hele fartøyet ut av vannet og stabilisere med avanserte sensorer og reguleringsteknikk. Transportutvikling har en annen løsning og argumenterer med et enklere fartøy.
  -Jeg trekker ofte frem et sitat fra Henry Ford som sier noe som at de tingene du ikke monterer på en bil heller ikke går i stykker. Tanken har vært å designe et fartøy med høy driftssikkerhet og dermed få bevegelige deler. Vi tenkte tidlig at vi burde forsøke å lage et system som er selvregulerende, sier designer Ola Lilloe-Olsen.
  -Vi løfter ikke hele skroget ut av vannet og får noe ekstra motstand av den grunn, men det gjør samtidig at båten er veldig enkel. Vi trenger bare noen smart utformede foiler på riktig plass så vil dette fungere, smiler han.
  -Vi ser også fordeler i bølger. Fordi vi hele tiden har kontakt med sjøen vil man ikke oppleve brå slag i skroget når de store bølgene kommer, sier den erfarne båtdesigneren.

   

  Avanserte beregninger og tester.

  Beregninger og analyser har vært utført hos Stadt Towing Tank i Måløy. Med kraftige datamaskiner har det vært utført analyser av skrogversjonene for å finne den beste utformingen. Det store testbassenget har vært i full drift i lang tid for å verifisere og videre optimalere konseptet.

  -Vi gjorde dette prosjektet på en veldig strukturert måte hvor vi analyserte, justerte og testet med mer og mer kompliserte modeller. Til slutt testet vi komplett modell med foiler og justerte detaljene eksperimentelt. Det er lenge siden det har vært jobbet med foilbårne hurtigbåter og dette har vært et perfekt prosjekt for å ta frem kunnskapen igjen og kombinere med de mulighetene som nye materialer gir, sier daglig leder Vegard Åstebøl Larssen og viser til det sterke komposittmiljøet som har vokst opp de siste 15 årene.

   

  Batteribytte.

  Den elektriske hurtigbåten skal ikke lades ved kai. På samme tid som passasjerer går av og på skal batteriene byttes.

  En del av løsningen som gruppen foreslår er batteribytte. Det er lagt opp til automatisk bytte av batterier to steder i ruten. De mener rutetidene kan være som i dag dersom man bygger effektive batteribytteterminaler.

  -Dette for at ikke passasjerene skal måtte vente mens båten blir liggende for å lade batterier, men minst like viktig er at batteriene mellom anløp kan lades mer skånsomt. Dette vil gi en lengre levetid og på sikt bedre økonomi, sier Ola Lilloe-Olsen.

  -Vi er klar på at dette må utvikles og har en del tanker om hvordan det kan gjøres.

   

  Pressekontakt:

  Ola Lilloe-Olsen
  +47 95 23 95 08
  ola@lilloe-design.no
  www.lilloe-design.no

   

  Vegard Åstebøl Larssen
  +47 92 64 51 09
  vegard@stadttowingtank.no
  www.stadttowingtank.no

   

  Film fra prosjektet.

  Nyhetsinnslag fra NRK

   

 • FosenNamsos Sjø har signert ny kontrakt med AtB

  FosenNamsos Sjø og AtB signerte i går 13. mai kontrakt for sambandene Borgan – Ramstadlandet og Eidshaug – Gjerdinga for perioden 1. februar 2020 – 31. januar 2024. 

   

  Vi er glade for at vi skal drifte disse sambandene videre i nye 4 år. 

  Klikk her for pressemelding i sakens anledning.

 • AutoPASS-ferjekort Hordaland - avvikling gammel ordning med verdikort

  Betalingsordning med AutoPASS-ferjekort innføres på sambandene Halhjem-Våge og Hatvik-Venjaneset fra 1. januar 2019.

  AutoPASS-ferjekort blir tildelt og utsendt i forbindelse med opprettelse av AutoPASS-ferjekonto.

  Inngåelse av avtale, opprettelse av AutoPASS-ferjekonto og innbetaling av forskudd skjer via www.autopassferje.no.

  Mer informasjon om ordningen finnes på www.autopassferje.no

   

  Avvikling av gammel ordning og refusjon av verdikort.

  Dagens verdikort kan brukes t.o.m 30.06.2019.  Påfylling av ny verdi i verdikort stanses imidlertid 31. mars 2019. Kunder som ønsker å få refundert restverdien i verdikortet før denne er oppbrukt, kan sende kortet til:

                  FosenNamsos Sjø AS, "ferjekort", postboks 6225 Torgarden, 7486 Trondheim.

  Sammen med ferjekortet legger du ved et utfylt skjema. Skjemaet henter du her.

  Det må påregnes en karantenetid på  2 – 3 måneder før restverdien av kortet blir refundert. Karantenetiden skyldes at vi må  ha alle transaksjoner på kortet fra samarbeidende ferjeselskap før restbeløpet kan utbetales.

  Viser for øvrig til pkt. 12.6.1. i Riksregulativet for ferjetakster hvor behandlingstid for refusjon av gamle verdikort er regulert.
  Iflg riksregulativet skal refusjon av verdikort bli innløst i gyldighetstiden innen 6 måneder etter innlevering av kortet.

  Storbrukerkort forvaltes som i dag hos ferjeoperatør som utstedte kortet frem til 31.01.2019, og brukes frem til 31.03.2019.

   

 • AutoPASS Flakk-Rørvik

  Ny betalingsavtale for AutoPASS gjeldende fra 1. januar 2019 kan registreres på www.autopassferje.no .  Betal inn forskuddsbeløp for å få 50% rabatt som privatkunde og 40% som firmakunde. Du får 10% rabatt dersom du har AutoPASS-brikke, men ikke opprettet betalingsavtale.

  For de som ikke har AutoPASS-brikke vil alternativet være betaling med bankkort eller kontant. Skyttel AS blir ny avtalepart for betaling med brikke.

   

  Refusjon av gjenstående saldo på gammel AutoPASS-avtale på Flakk-Rørvik, refunderes automatisk i løpet av januar 2019. Refusjon vil skje til samme konto som siste innbetaling.

  Du kan lese mer om dette på https://www.atb.no/ferje/

 • Lagatun og Munken har ankommet Trondheim

  Mandag 3. desember ved 1300-tiden ankom nyferjene Trondheim. MF Lagatun og MF Munken ligger fortøyd ved hhv cruiseskipskaia og ved Pir 2. Ferjene vil gjennomgå testkjøring og klargjøring før de settes i trafikk i sambandet Flakk-Rørvik fra 1. januar 2019. 

  Dronebildene nedenfor viser ferjenes innseiling i Trondheimsfjorden.

   

 • Miljøferjene klare til å plugges inn

  MF Munken overtas av FosenNamsos Sjø AS v/ prosjektleder Joachim Ofstad Ness
  MF Munken overtas av FosenNamsos Sjø AS v/ prosjektleder Joachim Ofstad Ness

  FosenNamsos Sjø har overtatt begge de to nye plug-in hybridferjene som skal settes inn i sambandet Flakk – Rørvik. MF Lagatun ble overtatt i går torsdag 29. november og MF Munken i dag fredag 30. november. Så snart været tillater det vil ferjene sette kurs for Trondheim hvor den siste klargjøringen og opplæring av mannskapene skal gjøres. Begge ferjene skal settes inn i ordinær drift fra 1. januar 2019.

   

  Miljømessig får ferjene den aller beste løsningen. – Sambandet får Norges kraftigste ladestasjoner på begge sider, noe som betyr at mesteparten av energien som kreves for å drive fergene kommer fra strømnettet. Energien som på kort tid skal overføres til batteriene, overgår tidligere løsninger, sier administrerende direktør i FosenNamsos Sjø, Grete Fuglem Tennås. Dette er et teknologisk vendepunkt innen norsk ferjedrift, og rederiet er stolt over å ha på plass nye batteridrevne ferjer.

   

  Hybrid-løsning.

  Årlig skal ferjene trafikkere sambandet 27.000 ganger, og i et så trafikkert samband er tiden ved ferjeleiet kort. – Med bare 4-5 minutter ved kai, vil det i noen tilfeller være krevende å få overført tilstrekkelig med energi. – Vi har derfor mulighet til å lade batteriene ombord med moderne lavutslipps diesel-aggregat. – Disse har også mulighet til å gå på biodiesel, som gir enda høyere miljøgevinst.

   

  Superlading av batterier.

  Anlegget leverer 4,5 megawatt, mens en hurtiglader for el-bil leverer 0,12 megawatt. – Vi er veldig glade for at AtB og Trøndelag fylkeskommune har lagt til rette med god infrastruktur på land. – Det viser at fylkeskommunen satser seriøst i arbeidet med det grønne skiftet, og innfrir myndighetenes ambisiøse mål om lav- og nullutslipp innen ferjedrift, sier hun.

   

  Energieffektiv overfart.

  Ferjene er utstyrt med navigasjonssystemet Autocrossing fra Rolls-Royce. Systemet bidrar til lavere energiforbruk gjennom å analysere data fra radar, kompass, GPS og vindmåler. Systemet sørger så for at akselerasjon, pådrag og seilingskurs til enhver tid blir optimal. Kapteinen må selv overta navigasjonene til og fra kai.

   

  Panorama.

  FosenNamsos Sjø har også gått ut over anbudskravene og blant annet valgt å bygge en 360 graders panoramasalong over bildekket. – Tilbudet til passasjerene og særlig pendlerne blir dermed godt tatt vare på, og vi ønsker å gjøre overfarten så attraktiv som mulig, sier hun. Salongen har sitteplasser til 390 passasjerer, noe som er langt utover kravene fra Sjøfartsdirektoratet.

   

   

  Sikkerhet på bildekk.

  For å unngå sjøsprut på bildekket, har ferjene et spesialdesignet sprutvisir som dekker mer enn 3 meter over bildekket. Fartøyenes maskinkraft gjør det mulig å betjene sambandet i de aller fleste værforhold. For gående og bevegelseshemmede, er det en egen gangsone uten hindringer på 1,2 meter fra baug til baug for enkel adkomst til fergenes fasiliteter.

   

  Designet og utrustet i Norge.

  Ferjene er designet av Multi Maritime og utrustet ved Myklebust Verft i Gursken.  Med byggingen av disse fartøyene har Myklebust Verft og deres underleverandører levert et produkt som miljømessig har de aller nyeste og beste løsningene, sier daglig leder Inge-Jonny Hide i Myklebust Verft.

   

  Faktaopplysninger om MF Lagatun og MF Munken kan du lese her.

   

  FosenNamsos Sjø seiler på kontrakt med AtB.

  FNS vant anbudet for strekningen Flakk-Rørvik med oppstart 1. januar 2019, og har operatøransvar for strekningen på kontrakt med AtB som oppdragsgiver. Ruteinformasjon og øvrig informasjon for sambandet er tilgjengelig på atb.no.

 • MOT til å glede-dagen

  FosenNamsos Sjø er gjennom Torghatten stolt sponsor av MOT. Hvert år den 23.november arrangeres «MOT til å glede-dagen. Deltagere over hele landet har denne dagen alle et felles mål – å glede så mange som mulig.

  MOT til å glede dagen handler om å ha MOT til å bry seg og MOT oppfordrer ungdom og voksne over hele landet til å bli med på glededugnad. Årets tema på MOT til å glede-dagen er hvor enkelt det er å spre glede ved å vise takknemlighet. Våre fartøy har bidratt å glede våre passasjerer ved å tilby gratis frukt, kaffe og snacks.


  Sigrid på Trondheimsfjord II viser frem plakat og serverer litt snacks til våre passasjerer. 

   

  Geir Olsen på Trondheimsfjord I står ved fruktfatet som passasjerene kan forsyne seg med. «Jeg sto opp klokken 05:30 for å begynne å kutte frukt! Gøy å glede andre!!» forteller Geir.

 • Endring på rabattordning for el-bil innføres fra 01.10.2018

  Fra 01.10.2018 vil el-biler bli rabattert på lik linje med konvensjonelle kjøretøy ved bruk av rabattkort på fylkesvegferjesamband i Hordaland.

  Fylkesutvalget i Hordaland vedtok i møte den 30. august at nullutslippskjøretøy skal billetteres med 50% rabatt av taksten på konvensjonelle kjøretøy og at de skal rabatteres med ulike rabattordninger på lik linje med konvensjonelle kjøretøy, dvs anledning til å oppnå rabatt på opptil 75% av konvensjonelle kjøretøy.

 • MF Munken har ankommet Norge

  Det andre skroget til de nye plug-in hybridferjene som skal i drift på sambandet Flakk-Rørvik i fra 1. januar 2019 har nå ankommet Myklebust Verft i Gursken.

   

  Foto: Kleven

  Skroget til MF Munken ble slept fra verftet Montex Westerplatte i Gdansk søndag 27. mai og ankom Gursken 31. mai. Ytterligere en viktig milepæl i prosjektet er nådd.

  Foto:  Kim Helge Jenssen

  Fakta om nybyggene:

  • Ferjene blir 107,5 meter lang med plass til 130 personbiler og med en toppsalong med 360 graders utsikt.
  • Ferjene vil ha teknologiske løsninger i verdensklasse og et energiforbruk som er beregnet å bli mindre enn 30 % av normalforbruket for konvensjonelle dieseldrevne ferjer av samme størrelse.
  • Teknologien som skal brukes, er såkalt plug-in hybrid. Det betyr at ferjene har et batterisystem hvor en betydelig del av energiforbruket kommer fra helautomatisk lading når ferjene ligger ved kai. Ferjene skal i stor grad seile på elektrisk strøm fra land, men på grunn av svært kort liggetid ved kai (4 minutter) vil det ikke være tilstrekkelig lading til bare å basere seg på dette. Ferjene blir derfor utrustet med batterisystem som lades både fra ladestasjonene på ferjekaia og fra dieselgeneratorer om bord. Disse dieselgeneratorene vil kunne gå 100 % på biodiesel.
  • Universell utforming, ladepunkt for el-biler og eget lekerom for barn.

   

  Rev. Illustrasjon: Illustrasjon av nybygget. Foto: Multi Maritime

  Om FosenNamsos Sjø AS:
  FosenNamsos Sjø driver hurtigbåter og ferjer i Sør- og Nord-Trøndelag samt i Hordaland. Selskapets hovedkontor ligger i Trondheim. FosenNamsos Sjø er et datterselskap i Torghatten-konsernet og eies av Torghatten ASA og NTS ASA.

   

  Om Kleven Verft AS:
  Kleven er landets største norskeide skipsbyggingskonsern. Konsernet bygger og utruster store og teknologisk avanserte fartøy for norske og internasjonale kunder. Kleven har flyttet en større del av byggeprosessen hjem til Norge, og går med dette mot strømmen i norsk skipsbygging. Konsernet har to verft: Kleven Verft AS i Ulsteinvik og Myklebust Verft AS i Gursken i Sande kommune.

   

Viser fra 11 til 20 av totalt 38 artikler

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no