logo

Søk

FosenNamsos Sjø AS skreddersyr prosedyrene etter mal fra luftfarten

Prosedyrehåndbok
Gjennom prosedyrehåndboken forenkles og kvalitetssikres rederiets rutiner. Fv. Svein Garness (SSR) og Albert Jensen, kvalitetssjef i FosenNamsos Sjø.

For fjerde gang har FosenNamsos Sjø AS (FNS) drillet sine hurtigbåtansatte med bruk av en egen prosedyrehåndbok hos Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSR). Nybrottsarbeidet er helt unikt i nasjonal sammenheng.

 

– Prosedyrer har vi alltid hatt, men de har stort sett vært gjemt i permer med tungt språk og mye tekst. Våre sjøfolk har tolket prosedyrene ulikt og har manglet en felles standard. Med prosedyrehåndboken har vi fått en tydelig standard for alle nødvendige prosedyrer. Den er enkel å ta i bruk, bygger på ledelse, kommunikasjon og samhandling. Prosedyrehåndboken oppleves som en reell støtte for mannskapet. Et viktig prinsipp har vært å bygge inn to-veis kommunikasjon i prosedyrene, og en vesentlig årsak til samarbeidet med SSR har vært å trene på dette.

Det forteller Albert Jensen, kvalitetssjef i FosenNamsos Sjø (FNS). I 2016 startet rederiet arbeidet med å lage en egen prosedyrehåndbok for selskapets hurtigbåtansatte. Boken ble utviklet av rederiet i samarbeid med den tidligere SAS-flygeren Jarle Gimmestad.

SSRs egen Svein Kristian Garnes, som selv har mange års fartstid som pilot i norsk luftfart, har stått for implementeringen og den praktiske opplæringen av boken.

 

Inspirert fra luftfarten


Prosedyrehåndboken er pedagogisk og funksjonelt utformet med en enkel visuell profil. Alt av innhold er basert på «beste praksis» og er utarbeidet i samarbeid med mannskapene, og beskriver både normale operasjoner og nødprosedyrer. Boken tar for eksempel for seg alt fra oppstart og avgang til hvordan man opptrer ved branntilløp, grunnstøting og andre små og store ulykker.

 

 

Sikkerhetssenterets egen Svein Garness har stått for implementeringen av prosedyrehåndboken.

Det er ikke tilfeldig at luftfartsbransjen har tjent som en viktig inspirasjonskilde til prosedyrene i FNS.

– Luftfarten har et godt innarbeidet rammeverk for prosedyrer og stiller svært strenge krav til piloter for at de skal få lov til å fly. Boken er utformet som en klassisk prosedyrehåndbok for luftfarten, men er tilpasset maritim virksomhet og skreddersydd for FNS. Akkurat som på fly er boken delt inn i tre fargekoder som markerer ulik alvorlighetsgrad for hendelser til sjøs, forteller Garnes.

 

Prosedyrehåndboken er pedagogisk og funksjonelt utformet med en enkel visuell profil.

Boken rendyrker hva som er prosedyre og hva som er sjekkliste. Dette utheves forskjellig i boken. Språket er lettfattelig, og boken legger vekt på kronologi ved ulike hendelsesforløp.

– Det er viktig at ting blir gjort i rett rekkefølge, understreker Garnes.

 

Bedrer statistikken betraktelig


Tidligere i år var FNS på hurtigbåtkurs hos Sikkerhetssenteret. I tillegg til det ordinære kurset som alle sjøfolk må igjennom har FNS investert i en ekstra dag hvor brobesetningen trener på prosedyrene i simulator. Dette er langt mer enn hva som kreves av rederier.

– FNS er det første hurtigbåtselskapet i Norge som benytter seg av ekstern hjelp for å implementere prosedyrer på en slik måte. Det er langt over minstekravet og viser at selskapet tar opplæring og sikkerheten til sjøs på alvor, utdyper Garnes.

Resultatet gir økt kvalitetssikring og forbedrer samhandlingen mellom rederiets sjøfolk. Felles prosedyrer hvor alle gjør ting likt sørger for bedre forutsigbarhet som igjen gir bedre trygghet til sjøs.

– Først og fremst handler det om menneskers sikkerhet, men vi ser også at det har positiv effekt på omdømme og økonomi, sier Jensen.

 

I tillegg til det ordinære kurset som sjøfolk må ha, har FNS investert i en ekstra dag med simulatortrening på prosedyrer for brobesetningen i rederiet.

 

Tilpasser kurs til rederienes egne prosedyre


SSR tilbyr et bredt spekter av kurs og tjenester til maritim sektor og skreddersyr kurs ut fra rederienes egne prosedyrer. Den praktiske tilnærmingen med simulatortrening sørger for god implementering.

Årets kurs hos SSR er fjerde i rekken hvor FNS har trent på egne prosedyrer både i teori og med bruk av simulator.

– Implementeringen av prosedyrehåndboken har vært en stor suksess og tilbakemeldingene fra rederiets sjøfolk er gode. Samtidig vil det ta tid å innarbeide prosedyrene. Det handler om å bygge opp en kultur innad som er konsekvent i metodikken og begrepsbruken. Det tar tid, avslutter Garnes.

 

Les nettartikkelen på www.ssras.no

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no