logo

Søk

Fusjon Torghatten Fosennamsos

Transport-konsernet Torghatten AS slår sammen de to rederiene
FosenNamsos Sjø og Torghatten Trafikkselskap.

Formålet og ambisjonen er å få et slagkraftig rederi i Midt-Norge som er rigget for ytterligere vekst, satse på nye bærekraftige løsninger og knytte folk og samfunn sammen med grønn infrastruktur.

Det fusjonerte selskapet heter Torghatten Midt AS, og den nye organisasjonen tredde formelt i kraft fra 1. mars 2022.

Rederiet får et større fagmiljø, en enklere selskapsstruktur og økonomisk sett blir dette ett solid rederi.

Et større rederi gjør det enklere for de ansatte å forflytte seg geografisk, og er også en fordel når selskapet skal rekruttere ansatte.

Rederiet deles inn i to regioner. Region nord har kontor i Brønnøysund, og region sør i Trondheim.

Torghatten AS-konsernet ledes av Stein Andre Herigstad-Olsen. Konsernet har 90 ferjer og hurtigbåter og 1.500 ansatte. Konsernet eies av EQT Infrastructure og Nysnø Klimainvestering og omsetter for tre milliarder kroner i året

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no