logo

Søk

Hvem skal jeg kontakte ved spm om tilbringertjeneste for hurtigbåt i Trøndelag?

Henvendelse vedr tilbringertjeneste knyttet til hurtigbåtrute rettes til AtB på tlf 47802820.  
Tilbringertransport må bestilles senest 6 timer før avreise.

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no