logo

Søk

Jeg har nedsatt funksjonsevne og har behov for å benytte rullestol om bord. Hvordan skal jeg forholde med til dette?

Du tar kontakt med mannskapet på et så tidlig tidspunkt som mulig slik at vi kan tilrettelegge for dine behov ved riktig plassering om bord.

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no