logo

Søk

Hans Stenseth

Styremedlem, ansatt valgt.

Hans Stenseth er administrerende skipsfører på MF Trondheim. I tillegg tjenestegjør han som skipsfører på MF Munken.  Begge ferjene trafikkerer sambandet Flakk-Rørvik.
Ble valgt inn i styret som representant for de ansatte i mars 2020.

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no