logo

Søk

MF Torghatten

MF Torghatten er pendelferje som trafikkerer sambandet Horn – Anddalsvåg. (er for tiden under ombygging til hybrid ferje. Planlagt ferdig vinteren 2021)

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no