Søk

logo

Aktuelt

 • MF Munken og MF Lagatun blir navnene på nybyggene på Flakk-Rørvik

  FosenNamsos Sjø har besluttet navn på de to nye hybridferjene som skal settes inn på
  Flakk – Rørvik fra 01.01.2019.  Det er valgt å videreføre tradisjonen med geografiske navn. 
  Nybyggene får navnene MF Munken og MF Lagatun, i tillegg vil MF Trondheim operere som C-ferje.

   

  MF Munken har sin navneopprinnelse i Munkholmen og Munkegata og er også navnet på en topp på Fosen-siden.  Denne representerer dermed begge geografiske sider av sambandet.   

  MF Lagatun er tidligere benyttet som navn på fartøy som tidligere gikk Trondheim – Vanvikan – Frosta – Leksviklandet og senere gikk MF Lagatun II Trondheim – Vanvikan.  Dette sambandet ble som ferjesamband erstattet av Flakk-Rørvik, hvor dette nybygget skal trafikkere.  Navnet knytter derfor det tidligere ferjesambandet til det nye. 

  Ordet Lagatun er også brukt for å vise forskjell.  Nybyggene får historiske navn, men representerer samtidig en ny tid miljømessig og teknologisk med stor grad av batteridrift i tråd med det grønne skiftet. 

  FosenNamsos Sjø ser fram til å overta driften av sambandet Flakk – Rørvik igjen og sette inn to nye miljømessige ferjer.

   

   

 • Bygging av nye ferjer til Flakk – Rørvik

  FosenNamsos Sjø skal bygge to nye hybridferjer til Flakk-Rørvik. Kontrakt er signert med Kleven Maritime. 
  Den 24. april ble det gjennomført en vellykket brennestart.  Dette er en viktig milepæl i prosjektet og markerer starten på byggingen av den første av våre to nybygg til Flakk – Rørvik. 

  Teknisk sjef Joachim Ofstad Ness trykker på knappen for brennestart

   

   

   

   

   

   

 • FosenNamsos Sjø velger Siemens batterier til nyferjene på Flakk-Rørvik

   

  Hele artikkelen i Dagens Næringsliv kan du lese her

   

 • Ombygging av Selbjørnsfjord til hybrid

  Vår LNG drevne ferge MF Selbjørnsfjord, som til daglig trafikkerer sambandet Halhjem-Våge ble i februar 2017 bygd om til hybrid.

   

  Det vil si at det ble montert batterier om bord i fergen, i tillegg til de opprinnelig installerte gass-og dieselmotorene.

  Batteriene skal bidra til å stabilisere belastningen på gassmotorene slik at disse får et bedre «liv» om bord i fergen.

  Ombyggingen er et viktig miljømessig tiltak gjennom redusert energiforbruk og følgelig lavere utslipp av NOx og CO2.  Ombyggingen høyner i tillegg sikkerheten til ferja ytterligere.

  FosenNamsos Sjø har mottatt støtte fra Enova til dette tiltaket.

 • Trafikkvekst på MS Foldafjord i 2016.

  FosenNamsos Sjø (FNS) er glad for å informere om at MS Foldafjord har hatt en flott trafikkvekst på 5,2 % i 2016 sammenlignet med 2015. Totalt reiste over 32.300 med
  MS Foldafjord. 


  MS Foldafjord har hatt en regularitet på 94,5 % i 2016, der de fleste innstillinger skyldes force majeure-forhold som vær / storm og isgang.  Dette betyr at fartøyet har en stabil teknisk drift. 

   

  Også positiv trafikkvekst i antall kjøretøy på ferjesambandene: 

  Hofles – Geisnes – Lund – vekst på 2 %

  Seierstad – Ølhammeren – vekst på 2,5 %

  Eidshaug – Gjerdinga – vekst på 8,9 %

  Borgan – Ramstadlandet – nedgang på 8,6 % i antall kjøretøy, men vekst i antall personbilenheter

  Levanger – Hokstad – vekst på 6,6 % i antall kjøretøy og hele 14,4 % vekst i antall personbilenheter.

  Regulariteten på ferjesambandene er på 98,9 % eller høyere og dette viser en god driftsstabilitet.  

 • Rekord i antall passasjerer på hurtigbåtruten Trondheim-Brekstad-Kristiansund

  Det er i 2016 satt rekord i antall passasjerer som reiser på strekningen Trondheim – Brekstad – Kristiansund.  For første gang siden ruten ble startet i 1994 har mer enn 400.000 passasjerer reist, totalt 405.000 reiste på strekningen i 2016.

  Trondheim – Brekstad – Kristiansund.

  AtB er ansvarlig for å planlegge rutetilbudet, kjøpe og markedsføre kollektivtjenestene i fylket.  Rutene opereres av Kystekspressen (KE) med MS Terningen og MS Tyrhaug på Trondheim – Kristiansund og FosenNamsos Sjø (FNS) med MS Trondheimsfjord I på Trondheim – Brekstad. 

  Trafikkveksten på strekningen Trondheim – Brekstad har vært på over 10 %, hvilket innebar at AtB og FNS/KE i 2016 ble enige om å sette inn MS Ladejarl med større kapasitet på avganger med størst behov.  Det er også vekst i antall som reiser innad i M&R og mellom M&R og STFK. 

  Punktligheten er på hele 99,7 %.  Regulariteten er 97,6 %, hvorav 2 % skyldes force majeure-forhold og 0,4 % øvrige forhold. Dette viser at fartøyene er teknisk stabile.   

  Øvrige samband:

  Trondheim – Vanvikan hadde også en betydelig vekst på ca. 3,5 %.  Med over 198.000 passasjerer som reiste i 2016 håper vi å passere 200.000 passasjerer i 2017. 

  Osenfjord har også en vekst på 2,6 %, her reiste ca. 10.600.

  Øyrekken har hatt en stabil drift i 2016 og dette har resultert i en vekst i antall kjøretøy på 8,6 %, antall personbilenheter på hele 11,3 % og antall passasjerer på

  10,5 %!  Over 13.000 kjøretøy (med fører) og nesten 47.000 passasjerer i tillegg gir nesten 60.000 personer som reiste med Frøyaferja og Vetlefjord i Øyrekken i 2016.

  Både AtB og FosenNamsos Sjø og Kystekspressen er veldig godt fornøyd med veksten på hurtigbåt i 2016.

 • FosenNamsos Sjø velger det norske verftet Myklebust Verft for nye hybridferjer

  Myklebust Verft skal bygge to nye ferjer med batteriteknologi for FosenNamsos Sjø. Valget av Myklebust Verft viser at norsk verftsindustri er konkurransedyktig i et internasjonalt marked. 

  – Dette er svært gledelig, og vi har stor tiltro til at Kleven, som eier Myklebust verft, har solid gjennomføringsevne til å håndtere et teknologisk utviklingsprosjekt som dette er, sier administrerende direktør i FosenNamsos Sjø, Grete Fuglem Tennås.

  Kontrakten betyr at Kleven skal bygge to energieffektive personbilferjer som er designet og utviklet av Multi Maritime.  Ferjene vil ha teknologiske løsninger i verdensklasse og et energiforbruk som er beregnet å bli mindre enn 30 % av normalforbruket for konvensjonelle dieseldrevne ferjer av samme størrelse. Det lave energiforbruket er et resultat av en nyutviklet skrogform og propell løsning, bruk av høyeffektiv varmepumpeteknologi, nyutviklet ventilasjonsløsning, ledlys, effektive batterier med lang levetid, automatisk fortøyning m.m.

  Teknologien som skal brukes, er såkalt plug-in hybrid. Det betyr at ferjene har et batterisystem hvor en betydelig del av energiforbruket kommer fra helautomatisk lading når ferjene ligger ved kai.

  - Vi er fornøyd med at vår oppdragsgiver AtB har satt meget strenge miljøkrav til de nye ferjene og som vil føre til betydelig reduksjon i CO2-utslippene. – Det gir oss først og fremst to framtidsrettede fartøy, men det er også med på å stimulere til det grønne skiftet innen skipsfart, sier Grete Fuglem Tennås.

  FosenNamsos Sjø har arbeidet tett med det ledende norske skipsdesign-selskapet Multi Maritime om utvikling av et nytt og fremtidsrettet ferjekonsept med gode kvalitetselementer tilpasset dette sambandet.

  - Vi setter stor pris på at FosenNamsos Sjø har valgt våre nyutviklede og teknisk ledende løsninger.  Samtidig må vi berømme FosenNamsos Sjø for å prosjektere og bygge ferjer som muliggjør helelektrisk drift store deler av døgnet av et samband nylig ansett som uegnet for helelektrisk drift, sier administrerende direktør Gjermund Johannessen i Multi Maritime.

  - Vi er fornøyde med å ha fått på plass denne viktige kontrakten med Kleven og ser fram til et konstruktivt samarbeid til ferjene blir levert i slutten av 2018.  Det blir en hektisk tid med bygging av nye fartøy, sier Grete Fuglem Tennås. 

  - Det skjer mye spennende utviklingsarbeid innen batteriteknologi som gir mer miljøvennlig transport til havs, og vi ønsker å være en viktig partner i denne utviklingen, sier Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven. Konsernet har flere andre fartøy med ulike batteriløsninger i ordreboka, blant annet to nye hurtigruteskip.

  De 106 meter lange ferjene skal settes inn i sambandet Flakk – Rørvik. Nybyggene blir moderne, fleksible og store ferjer med plass til 130 personbiler, og med en toppsalong med 360 graders utsikt. Universell utforming for enkel tilkomst, ladepunkt for el-biler og eget lekerom for barn er andre element som er med.

  Ferjene skal i stor grad seile på elektrisk strøm fra land, men på grunn av svært kort liggetid ved kai (4 minutter) vil det ikke være tilstrekkelig lading til bare å basere seg på dette. Ferjene blir derfor utrustet med batterisystem som lades både fra ladestasjonene på ferjekaia og fra dieselgeneratorer om bord. Disse dieselgeneratorene vil kunne gå 100 % på biodiesel.

  Ferjene skal utrustes ved Myklebust verft, og leveres mot slutten av 2018. 

 • FosenNamsos Sjø er svært fornøyd med å ha vunnet tilbake Flakk – Rørvik!

  FosenNamsos Sjø har i dag signert kontrakt med AtB om drift av sambandet Flakk – Rørvik fra 1.1.2019 til 31.12.2028.  Les vedlagte pressemeldinger fra AtB og fra FosenNamsos Sjø.

  FOSENNAMSOS SJØ ER SVÆRT FORNØYD MED Å HA VUNNET TILBAKE FLAKK – RØRVIK

   

  FosenNamsos Sjø og AtB har i dag signert kontrakt for sambandet Flakk – Rørvik med oppstart fra 1. januar 2019. 

   

  Vi er svært godt fornøyd med å ha vunnet tilbake Flakk – Rørvik, sier Grete Fuglem Tennås, administrerende direktør i FosenNamsos Sjø (FNS). FNS vil gi honnør til AtB for å ha gjennomført en grundig anbudsprosess og som samtidig har utfordret rederiene til å komme med nye teknologiske løsninger som er mer miljøvennlige.

   

  2 nybygg

  Vi vil sette inn 2 identiske nybygg på Flakk – Rørvik fra 1.1.2019 som A- og B-ferje.  Begge ferjene vil ha kapasitet på 130 personbilenheter (PBE), som er 10 PBE over kravet. 

  Nybyggene er prosjektert som moderne og fleksible ferger med god effektivitet som trafikkmaskin for 130 biler og 10 vogntog på et romslig bildekk som er arrangert ut over minstekrav med tanke på avstand på begge sider av kjøretøy. I tillegg vil det bli sidehusdekk på hver side.  Fergekonseptene er energieffektive og miljøvennlige uten å kompromisse på sikkerhet, sjøegenskaper og komfort for passasjerer og mannskap.

  Ferjekonseptet er plug-in hybrid, med dieselgeneratorer for produksjon av strøm og batterisystem for mottak av strøm fra land. Det er planlagt å gå med så mye elektrisitet som mulig. Løsningen er samtidig robust slik at ferjen fortsatt kan gå om det blir strømbrudd og følgelig ikke får ladet. 43 % av energibehovet for å drive ferjene er planlagt skal komme fra elektrisitet. CO2-utslippet er planlagt til 3.487 tonn (for A- og B-ferjen).

   

  For å unngå sjøsprut på biler og bildekk er fartøyet utstyrt med et spesialdesignet sprutvisir. 

   

  Nybyggenes kvaliteter for øvrig:

  FosenNamsos Sjø har i valget av ferjekonsept vektlagt at våre passasjerer skal få en god og positive opplevelse under overfarten.  Det blir toppsalong med 360 ° utsikt og god plass. Salongen arrangeres med sitteplasser til minimum 390 passasjerer, som er langt utover krav fra Sjøfartsdirektoratet (40 % av passasjersertifikat for samband under 30 minutters overfartstid). 250 har tilgang til bord ved sitteplass, men det vektlegges her ulike sittegrupper for å dekke alle reisendes ønsker og behov.

   

  Utsiktsalong i begge ender med store vinduer mot sidene og ut mot soldekk.

   

  I hver ende av salongen er det utgang til soldekk. 

   

  Glasskledd soldekk med sitteplasser og panoramavinduer i passasjersalong.

   

  Ferjene vil få eget lekerom for barn sentralt plassert, slik at de små reisende også får en trivelig ferjetur.  Det vil bli en tidsriktig og romslig cafè lokalisert i toppsalongen.  Vi vil servere et bredt utvalg av varm- og kaldretter og med automatsalg utenom åpningstid.

  Ferjene er designet med fokus på god tilrettelegging for universell utforming, med enkel tilkomst til salong og til soldekk.

  Det er satt av plass til eget rom for hunder på bildekk. Der er det også plass til oppstilling av sykler / motorsykler.  Det er to stk. ladepunkt for el-biler på fergene.

   

  MF Trondheim som C-ferje

  Som C-ferje vil vi sette inn MF Trondheim, som har betjent ruten tidligere og som fungerte godt i dette sambandet.  Det er en ferje som opprinnelig ble prosjektert og bygget for å betjene sambandet Flakk-Rørvik.  Fartøyet vil bli pusset opp før oppstart 1.1.2019.  Også MF Trondheim har en lys, oversiktlig og innbydende toppsalong med godt med sitteplasser, lekeareal for barn osv. 

   

   

  «FosenNamsos Sjø ser fram til å drifte sambandet Flakk-Rørvik fra 1.1.2019», sier administrerende direktør i FosenNamsos Sjø AS.

   

  Kontaktperson: Adm. direktør Grete Fuglem Tennås i FosenNamsos Sjø AS, mobil 926 90 236.

   

  Trondheim, 01.07.2016

   

  Grete Fuglem Tennås

  Adm. direktør

   

  Pressemelding fra AtB

  Denne artikkelen i PDF

 • Vi lanserer FNS appen!

  Nyhet – motta trafikkmeldinger gratis via FNS Appen

   

  Med FNS appen kan du nå få bedre informasjon ved trafikkendringer eller andre situasjoner som omhandler våre fartøy og ruter. 

  Det er nå mye enklere å melde seg av og på samband, se rutetider, samt en funksjon for stillemodus om natten. 

  Fra og med 18.04.2016 vil SMS-tjenesten gå over til å bli en betalingstjeneste, og vil fra denne dato koste 1 kr per mottatt SMS. I forbindelse med lansering av vår app, vil vi avslutte alle aktive abonnenter. Dersom du fortsatt ønsker å motta trafikkmeldinger på SMS, kan du enkelt melde deg på via appen eller nettsiden til FosenNamsos Sjø.

   

  Vi håper dere vil like den nye funksjonaliteten!

  Last appen ned på

   

 • Billettering i sambandet Levanger-Hokstad

  Med virkning fra 01.01.2016 blir det utført billettering kun fra Levanger siden.
  Kunden betaler da tur/retur billett fra Levanger.

Viser fra 21 til 30 av totalt 36 artikler

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no