Søk

logo

Aktuelt

 • Endring på rabattordning for el-bil innføres fra 01.10.2018

  Fra 01.10.2018 vil el-biler bli rabattert på lik linje med konvensjonelle kjøretøy ved bruk av rabattkort på fylkesvegferjesamband i Hordaland.

  Fylkesutvalget i Hordaland vedtok i møte den 30. august at nullutslippskjøretøy skal billetteres med 50% rabatt av taksten på konvensjonelle kjøretøy og at de skal rabatteres med ulike rabattordninger på lik linje med konvensjonelle kjøretøy, dvs anledning til å oppnå rabatt på opptil 75% av konvensjonelle kjøretøy.

 • MF Munken har ankommet Norge

  Det andre skroget til de nye plug-in hybridferjene som skal i drift på sambandet Flakk-Rørvik i fra 1. januar 2019 har nå ankommet Myklebust Verft i Gursken.

   

  Foto: Kleven

  Skroget til MF Munken ble slept fra verftet Montex Westerplatte i Gdansk søndag 27. mai og ankom Gursken 31. mai. Ytterligere en viktig milepæl i prosjektet er nådd.

  Foto:  Kim Helge Jenssen

  Fakta om nybyggene:

  • Ferjene blir 107,5 meter lang med plass til 130 personbiler og med en toppsalong med 360 graders utsikt.
  • Ferjene vil ha teknologiske løsninger i verdensklasse og et energiforbruk som er beregnet å bli mindre enn 30 % av normalforbruket for konvensjonelle dieseldrevne ferjer av samme størrelse.
  • Teknologien som skal brukes, er såkalt plug-in hybrid. Det betyr at ferjene har et batterisystem hvor en betydelig del av energiforbruket kommer fra helautomatisk lading når ferjene ligger ved kai. Ferjene skal i stor grad seile på elektrisk strøm fra land, men på grunn av svært kort liggetid ved kai (4 minutter) vil det ikke være tilstrekkelig lading til bare å basere seg på dette. Ferjene blir derfor utrustet med batterisystem som lades både fra ladestasjonene på ferjekaia og fra dieselgeneratorer om bord. Disse dieselgeneratorene vil kunne gå 100 % på biodiesel.
  • Universell utforming, ladepunkt for el-biler og eget lekerom for barn.

   

  Rev. Illustrasjon: Illustrasjon av nybygget. Foto: Multi Maritime

  Om FosenNamsos Sjø AS:
  FosenNamsos Sjø driver hurtigbåter og ferjer i Sør- og Nord-Trøndelag samt i Hordaland. Selskapets hovedkontor ligger i Trondheim. FosenNamsos Sjø er et datterselskap i Torghatten-konsernet og eies av Torghatten ASA og NTS ASA.

   

  Om Kleven Verft AS:
  Kleven er landets største norskeide skipsbyggingskonsern. Konsernet bygger og utruster store og teknologisk avanserte fartøy for norske og internasjonale kunder. Kleven har flyttet en større del av byggeprosessen hjem til Norge, og går med dette mot strømmen i norsk skipsbygging. Konsernet har to verft: Kleven Verft AS i Ulsteinvik og Myklebust Verft AS i Gursken i Sande kommune.

   

 • MF Lagatun har ankommet Norge

  Det første skroget til de nye plug-in hybridferjene som skal i drift på sambandet Flakk-Rørvik i fra 1. januar 2019 har nå ankommet Myklebust Verft i Gursken.

   

  Avgang fra verftet Montex Westerplatte i Gdansk

  Skroget til MF Lagatun ble slept fra verftet Montex Westerplatte i Gdansk lørdag 10. mars og ankom Gursken 15.mars. Dette er en viktig milepæl for prosjektet.

   

  - FosenNamsos Sjø ser fram til å ta i bruk to høyteknologiske ferjer på sambandet Flakk-Rørvik fra 1. januar 2019, sier Grete Fuglem Tennås, administrerende direktør i FosenNamsos Sjø.

   

  Skroget av MF Munken forventes levert i månedsskiftet april – mai. Ferjene skal nå utrustes ved Myklebust verft, og leveres mot slutten av året.

  Fakta om nybyggene:

  • Ferjene blir 107,5 meter lang med plass til 130 personbiler og med en toppsalong med 360 graders utsikt.
  • Ferjene vil ha teknologiske løsninger i verdensklasse og et energiforbruk som er beregnet å bli mindre enn 30 % av normalforbruket for konvensjonelle dieseldrevne ferjer av samme størrelse.
  • Teknologien som skal brukes, er såkalt plug-in hybrid. Det betyr at ferjene har et batterisystem hvor en betydelig del av energiforbruket kommer fra helautomatisk lading når ferjene ligger ved kai. Ferjene skal i stor grad seile på elektrisk strøm fra land, men på grunn av svært kort liggetid ved kai (4 minutter) vil det ikke være tilstrekkelig lading til bare å basere seg på dette. Ferjene blir derfor utrustet med batterisystem som lades både fra ladestasjonene på ferjekaia og fra dieselgeneratorer om bord. Disse dieselgeneratorene vil kunne gå 100 % på biodiesel.
  • Universell utforming, ladepunkt for el-biler og eget lekerom for barn.

   

   

  Om FosenNamsos Sjø AS:
  FosenNamsos Sjø driver hurtigbåter og ferjer i Sør- og Nord-Trøndelag samt i Hordaland. Selskapets hovedkontor ligger i Trondheim. FosenNamsos Sjø er et datterselskap i Torghatten-konsernet og eies av Torghatten ASA og NTS ASA.

   

  Om Kleven Verft AS:
  Kleven er landets største norskeide skipsbyggingskonsern. Konsernet bygger og utruster store og teknologisk avanserte fartøy for norske og internasjonale kunder. Kleven har flyttet en større del av byggeprosessen hjem til Norge, og går med dette mot strømmen i norsk skipsbygging. Konsernet har to verft: Kleven Verft AS i Ulsteinvik og Myklebust Verft AS i Gursken i Sande kommune.

   

  Bilder:
  Bilde 1: Avgang fra verftet Montex Westerplatte i Gdansk. Foto: Kleven
  Bilde 2: Ankomst Myklebust Verft i Gursken. Foto: Kleven

  Rev. Illustrasjon: Illustrasjon av nybygget. Foto: Multi Maritime

   

   

 • Fortsatt drift av 2 ferjesamband i ytre Namdal ut 2019.

  Opsjonsår på drift av sambandene Eidshaug – Gjerdinga og Borgann – Ramstadlandet er utøvd og FosenNamsos Sjø skal drifte disse sambandene også i 2019.

 • MF Munken og MF Lagatun blir navnene på nybyggene på Flakk-Rørvik

  FosenNamsos Sjø har besluttet navn på de to nye hybridferjene som skal settes inn på
  Flakk – Rørvik fra 01.01.2019.  Det er valgt å videreføre tradisjonen med geografiske navn. 
  Nybyggene får navnene MF Munken og MF Lagatun, i tillegg vil MF Trondheim operere som C-ferje.

   

  MF Munken har sin navneopprinnelse i Munkholmen og Munkegata og er også navnet på en topp på Fosen-siden.  Denne representerer dermed begge geografiske sider av sambandet.   

  MF Lagatun er tidligere benyttet som navn på fartøy som tidligere gikk Trondheim – Vanvikan – Frosta – Leksviklandet og senere gikk MF Lagatun II Trondheim – Vanvikan.  Dette sambandet ble som ferjesamband erstattet av Flakk-Rørvik, hvor dette nybygget skal trafikkere.  Navnet knytter derfor det tidligere ferjesambandet til det nye. 

  Ordet Lagatun er også brukt for å vise forskjell.  Nybyggene får historiske navn, men representerer samtidig en ny tid miljømessig og teknologisk med stor grad av batteridrift i tråd med det grønne skiftet. 

  FosenNamsos Sjø ser fram til å overta driften av sambandet Flakk – Rørvik igjen og sette inn to nye miljømessige ferjer.

   

   

 • Bygging av nye ferjer til Flakk – Rørvik

  FosenNamsos Sjø skal bygge to nye hybridferjer til Flakk-Rørvik. Kontrakt er signert med Kleven Maritime. 
  Den 24. april ble det gjennomført en vellykket brennestart.  Dette er en viktig milepæl i prosjektet og markerer starten på byggingen av den første av våre to nybygg til Flakk – Rørvik. 

  Teknisk sjef Joachim Ofstad Ness trykker på knappen for brennestart

   

   

   

   

   

   

 • FosenNamsos Sjø velger Siemens batterier til nyferjene på Flakk-Rørvik

   

  Hele artikkelen i Dagens Næringsliv kan du lese her

   

 • Ombygging av Selbjørnsfjord til hybrid

  Vår LNG drevne ferge MF Selbjørnsfjord, som til daglig trafikkerer sambandet Halhjem-Våge ble i februar 2017 bygd om til hybrid.

   

  Det vil si at det ble montert batterier om bord i fergen, i tillegg til de opprinnelig installerte gass-og dieselmotorene.

  Batteriene skal bidra til å stabilisere belastningen på gassmotorene slik at disse får et bedre «liv» om bord i fergen.

  Ombyggingen er et viktig miljømessig tiltak gjennom redusert energiforbruk og følgelig lavere utslipp av NOx og CO2.  Ombyggingen høyner i tillegg sikkerheten til ferja ytterligere.

  FosenNamsos Sjø har mottatt støtte fra Enova til dette tiltaket.

 • Trafikkvekst på MS Foldafjord i 2016.

  FosenNamsos Sjø (FNS) er glad for å informere om at MS Foldafjord har hatt en flott trafikkvekst på 5,2 % i 2016 sammenlignet med 2015. Totalt reiste over 32.300 med
  MS Foldafjord. 


  MS Foldafjord har hatt en regularitet på 94,5 % i 2016, der de fleste innstillinger skyldes force majeure-forhold som vær / storm og isgang.  Dette betyr at fartøyet har en stabil teknisk drift. 

   

  Også positiv trafikkvekst i antall kjøretøy på ferjesambandene: 

  Hofles – Geisnes – Lund – vekst på 2 %

  Seierstad – Ølhammeren – vekst på 2,5 %

  Eidshaug – Gjerdinga – vekst på 8,9 %

  Borgan – Ramstadlandet – nedgang på 8,6 % i antall kjøretøy, men vekst i antall personbilenheter

  Levanger – Hokstad – vekst på 6,6 % i antall kjøretøy og hele 14,4 % vekst i antall personbilenheter.

  Regulariteten på ferjesambandene er på 98,9 % eller høyere og dette viser en god driftsstabilitet.  

 • Rekord i antall passasjerer på hurtigbåtruten Trondheim-Brekstad-Kristiansund

  Det er i 2016 satt rekord i antall passasjerer som reiser på strekningen Trondheim – Brekstad – Kristiansund.  For første gang siden ruten ble startet i 1994 har mer enn 400.000 passasjerer reist, totalt 405.000 reiste på strekningen i 2016.

  Trondheim – Brekstad – Kristiansund.

  AtB er ansvarlig for å planlegge rutetilbudet, kjøpe og markedsføre kollektivtjenestene i fylket.  Rutene opereres av Kystekspressen (KE) med MS Terningen og MS Tyrhaug på Trondheim – Kristiansund og FosenNamsos Sjø (FNS) med MS Trondheimsfjord I på Trondheim – Brekstad. 

  Trafikkveksten på strekningen Trondheim – Brekstad har vært på over 10 %, hvilket innebar at AtB og FNS/KE i 2016 ble enige om å sette inn MS Ladejarl med større kapasitet på avganger med størst behov.  Det er også vekst i antall som reiser innad i M&R og mellom M&R og STFK. 

  Punktligheten er på hele 99,7 %.  Regulariteten er 97,6 %, hvorav 2 % skyldes force majeure-forhold og 0,4 % øvrige forhold. Dette viser at fartøyene er teknisk stabile.   

  Øvrige samband:

  Trondheim – Vanvikan hadde også en betydelig vekst på ca. 3,5 %.  Med over 198.000 passasjerer som reiste i 2016 håper vi å passere 200.000 passasjerer i 2017. 

  Osenfjord har også en vekst på 2,6 %, her reiste ca. 10.600.

  Øyrekken har hatt en stabil drift i 2016 og dette har resultert i en vekst i antall kjøretøy på 8,6 %, antall personbilenheter på hele 11,3 % og antall passasjerer på

  10,5 %!  Over 13.000 kjøretøy (med fører) og nesten 47.000 passasjerer i tillegg gir nesten 60.000 personer som reiste med Frøyaferja og Vetlefjord i Øyrekken i 2016.

  Både AtB og FosenNamsos Sjø og Kystekspressen er veldig godt fornøyd med veksten på hurtigbåt i 2016.

Viser fra 21 til 30 av totalt 40 artikler

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no