logo

Søk

Fremtidens hurtigbåt med 0-utslipp

Fremtidens hurtigbåt
Fremtidens hurtigbåt

En vanskelig utfordring og løsningen!

 

Trøndelag fylkeskommune mottok denne uken resultatene fra et utviklingsprosjekt der visjonen har vært å «..initiere utvikling av en teknologi som ikke eksisterer og som industrien ikke vet om de får til å levere».  En av de fem gruppene som har hatt utviklingskontrakt med Trøndelag Fylkeskommune er Transportutvikling. Under et storslått arrangement på Scandic Hell på Værnes presenterte prosjektleder Stig Nerdal i Transportutvikling AS resultatene fra arbeidet til gruppen.
-Vårt konsortium er sammensatt av aktører med teoretisk god kunnskap og lang erfaring både fra utvikling, drift og bygging av hurtigbåter sier Stig Nerdal.
I tillegg til Transportutvikling AS har konsortiet bestått av følgende aktører: Stadt Towing Tank AS, Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen, Profjord AB, FosenNamsos Sjø og Siemens.

 

Energibærer.

-Energitettheten til miljøvennlige energibærere er mye lavere enn dagens diesel. Det betyr at fartøyene blir tyngre og dermed krever mer energi for å holde farten oppe. Ola Lilloe-Olsen forteller at dette har vært viktige vurderinger.

-Det har vært mange forskjellige løsninger på bordet og som vi har jobbet gjennom. Vi startet med en kombinasjon av hydrogen og batteri som energibærer, men så at det var en betydelig mer kostbar løsning. I tillegg er jo halvparten av energien tapt i omformingen fra strøm-hydrogen-strøm og vi er jo oppdratt til ikke å sløse på den måten, sier Ola Lilloe-Olsen.

 

Få bevegelig deler.

Av de fem løsningene som ble presentert baserer tre seg på å løfte hele fartøyet ut av vannet og stabilisere med avanserte sensorer og reguleringsteknikk. Transportutvikling har en annen løsning og argumenterer med et enklere fartøy.
-Jeg trekker ofte frem et sitat fra Henry Ford som sier noe som at de tingene du ikke monterer på en bil heller ikke går i stykker. Tanken har vært å designe et fartøy med høy driftssikkerhet og dermed få bevegelige deler. Vi tenkte tidlig at vi burde forsøke å lage et system som er selvregulerende, sier designer Ola Lilloe-Olsen.
-Vi løfter ikke hele skroget ut av vannet og får noe ekstra motstand av den grunn, men det gjør samtidig at båten er veldig enkel. Vi trenger bare noen smart utformede foiler på riktig plass så vil dette fungere, smiler han.
-Vi ser også fordeler i bølger. Fordi vi hele tiden har kontakt med sjøen vil man ikke oppleve brå slag i skroget når de store bølgene kommer, sier den erfarne båtdesigneren.

 

Avanserte beregninger og tester.

Beregninger og analyser har vært utført hos Stadt Towing Tank i Måløy. Med kraftige datamaskiner har det vært utført analyser av skrogversjonene for å finne den beste utformingen. Det store testbassenget har vært i full drift i lang tid for å verifisere og videre optimalere konseptet.

-Vi gjorde dette prosjektet på en veldig strukturert måte hvor vi analyserte, justerte og testet med mer og mer kompliserte modeller. Til slutt testet vi komplett modell med foiler og justerte detaljene eksperimentelt. Det er lenge siden det har vært jobbet med foilbårne hurtigbåter og dette har vært et perfekt prosjekt for å ta frem kunnskapen igjen og kombinere med de mulighetene som nye materialer gir, sier daglig leder Vegard Åstebøl Larssen og viser til det sterke komposittmiljøet som har vokst opp de siste 15 årene.

 

Batteribytte.

Den elektriske hurtigbåten skal ikke lades ved kai. På samme tid som passasjerer går av og på skal batteriene byttes.

En del av løsningen som gruppen foreslår er batteribytte. Det er lagt opp til automatisk bytte av batterier to steder i ruten. De mener rutetidene kan være som i dag dersom man bygger effektive batteribytteterminaler.

-Dette for at ikke passasjerene skal måtte vente mens båten blir liggende for å lade batterier, men minst like viktig er at batteriene mellom anløp kan lades mer skånsomt. Dette vil gi en lengre levetid og på sikt bedre økonomi, sier Ola Lilloe-Olsen.

-Vi er klar på at dette må utvikles og har en del tanker om hvordan det kan gjøres.

 

Pressekontakt:

Ola Lilloe-Olsen
+47 95 23 95 08
ola@lilloe-design.no
www.lilloe-design.no

 

Vegard Åstebøl Larssen
+47 92 64 51 09
vegard@stadttowingtank.no
www.stadttowingtank.no

 

Film fra prosjektet.

Nyhetsinnslag fra NRK

 

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no