logo

Søk

Ombygging av Selbjørnsfjord til hybrid

Vår LNG drevne ferge MF Selbjørnsfjord, som til daglig trafikkerer sambandet Halhjem-Våge ble i februar 2017 bygd om til hybrid.

 

Det vil si at det ble montert batterier om bord i fergen, i tillegg til de opprinnelig installerte gass-og dieselmotorene.

Batteriene skal bidra til å stabilisere belastningen på gassmotorene slik at disse får et bedre «liv» om bord i fergen.

Ombyggingen er et viktig miljømessig tiltak gjennom redusert energiforbruk og følgelig lavere utslipp av NOx og CO2.  Ombyggingen høyner i tillegg sikkerheten til ferja ytterligere.

FosenNamsos Sjø har mottatt støtte fra Enova til dette tiltaket.

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no