Søk

logo

Torghatten Trafikkselskap AS - historie

Det var i 1876 at handelsmennene Ulrik Qvale, Peder Knoph og P. Tønder følte savnet av et dampskip for å frakte varer. De tre hadde felles tanker og mål, og to år senere var ”Torghattens” en realitet. Hadde det ikke vært for den viktige postgangen, hadde neppe innkjøpet av dampskipet ”Torghatten” vært fullført. 

15.november 1878 ankom DS Torghatten også kalt ”Dampen” – distriktets nye stolthet. En stor dag 
for folk og fe på Sør-Helgeland. Endelig hadde distriktet fått sitt eget dampskip. På brua sto kaptein 
Eldor Jacobsen, lensmannssønnen fra Vik, stolt og skuet utover. For første gang kunne han ønske 
folket velkommen om bord på det blanke tredekket. 

Mye har skjedd siden denne første tiden i selskapets historie. Tidene har forandret seg og mange 
omstillinger har blitt gjort. Fra å være et lite lokalt trafikkselskap har Torghatten-konsernet vokst til et av Norges største transportkonsern. 


Her er noen milepæler: 

1878 - Dampskibet Torghatten Aktieselskab stiftes 
1917 - Hovedkontoret fra Kvaløen til Brønnøysund 
1926 - Fra damp til motor
1930 - Oppstart første bussrute
1957 - Oppstart første ferje
1994 - Første anbudsruta
1998 - Fosen Trafikklag ASA blir datterselskap
2009 - Torghatten Nord AS og fusjon med Fosen ASA
2013 – Oppkjøp av Widerøes Flyveselskap


Se utfyllende tidslinje på Torgatten ASAs hjemmeside.