logo

Søk

VIKTIG INFORMASJON

Hurtigbåten MS Tyrhaug har hatt et sammenstøt med et annet fartøy i åpent farvann.

Det er ikke tegn på vanninntrenging, og vi arbeider nå med å få oversikt over situasjonen og ivareta passasjerer og mannskap på best mulig vis.
 

  • Fartøyene henger fortsatt sammen, men ingen tegn til vanninntrenging.
  • Per nå er de fleste av passasjerer og mannskap evakuert, det gjenstår fire i mannskap og 2 passasjerer i båtene.
  • Vi er informert om at Aure kommune setter krisestab. Vi har folk fra rederiet som er på vei til Aure kommune.

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no