logo

Søk

Levanger - Hokstad

Trafikkmeldinger

Alle fartøyer i rute

Se hele rutetabellenTaksterÅpne i Google Maps

Kun billettering fra Levanger siden fra 01.01.2016

Levanger - Hokstad er et ferjesamband mellom Levanger og Ytterøy. Ferjeforbindelsen er en del av fylkesvei 774 og forbinder Hokstad ferjekai på Ytterøy med fastlandet.

Strekningen er på 9,1 km og overfartstiden er på ca 35 minutter. For dette ferjesambandet er MF Ytterøy hovedferje, mens MF Levanger er supplerings- og reserveferje.

Oversikt over natt turer for 2022: 
For bestillingsturer ring ferja på telefon nr.: 948 60 090

Bestilling må skje senest kl. 21:00 dagen før.

9. januar

13. februar

05. mars  (Marsimartna)

13. mars

10. april

08. mai 

12. juni

10. juli

06. august (Levangermartna)

14. august

11. september

09. oktober

13. november

11. desember

Akkurat nå

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no