Søk

logo

Miljø

Torghatten Midt AS er miljøsertifisert etter ISO-14001 standarden.

 

Sikkerhets- og miljøpolitikk:

 

Sikkerhet

Vi vil prioritere sikkerhet, helse og miljø i all vår virksomhet.

Sikkerhet omfatter forebyggende tiltak mot skade eller tap på menneskers liv og helse, det ytre miljø, anlegg, produksjon, kunnskap og informasjon, ut fra en risikobasert vurdering.

 

Miljø

I våre valg av driftsmessige og tekniske løsninger, skal vi legge vekt på å redusere konsekvensene for det ytre miljø, og ønsker å framstå som miljøvennlig.

Utslipp som en konsekvens av driften, skal søkes minimalisert og vurderes opp mot ny teknologi og andre miljøvennlige tiltak.

 

Miljømål

  1. THM skal ikke forårsake uopprettelig skade på miljø gjennom sin aktivitet.  Det skal tilstrebes at løsninger som reduserer den totale miljøbelastningen blir foretrukket.
     
  2. Reduksjon av drivstofforbruk.
     
  3. Reduksjon av totalt sykefravær.


 

​​​

 

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no