logo

Søk

Ofte stilte spørsmål

 

Her vil du finne svar på en del spørsmål om Torghatten Midt AS om våre fartøyer, priser, betingelser og annet.

Dersom du har spørsmål som du ikke finner her, så ber vi deg sende en epost til firmapost@torghatten-midt.no

 

 • Hvordan melder jeg meg inn i varslingstjenesten?

  For å melde deg inn i varslingstjenesten går du inn på siden SMS-varsling og fyller ut skjemaet med telefonnummer og det sambandet du vil abonnere på.

  Du kan også melde deg inn i varslingstjenesten ved å sende en SMS med kodeord:
  <FOSENNAMSOS START "Rutenummer"> til 2440.

  De aktuelle rutenummerne er: 

  700  for sambandet Hatvik-Venjaneset 
  710  for sambandet Halhjem-Våge
  720  for sambandet Hufthamar-Krokeide
  720  for sambandet Husavik-Sandvikvåg
  800  for sambandet Trondheim-Brekstad-Kristiansund
  810  for sambandet Trondheim-Vanvikan
  820  for sambandet Dyrøy-Øyrekken
  830  for sambandet Sandviksberget-Sætervik
  835  for sambandet Sandviksberget-Skjervøy
  840  for sambandet Dypfest-Tarva
  900  for sambandet Namsos-Rørvik-Leka
  910  for sambandet Hofles-Lund
  915  for sambandet Hofles-Geisnes
  920  for sambandet Seierstad-Ølhammeren
  930  for sambandet Eidshaug-Gjerdinga
  940  for sambandet Borgan-Ramstadlandet

  Eksempel på sms: <FOSENNAMSOS START 800> til 2440

 • Hvordan melder jeg meg ut av varslingstjenesten?

  For å melde deg ut av varslingstjenesten sender du en sms med kodeord:
  <FOSENNAMSOS STOPP> til 2440.

  Hvis du abonnerer på flere samband og bare vil fjerne ett samband brukes kodeord:
  <FOSENNAMSOS STOPP "Rutenummer"> til 2440.

  De aktuelle rutenummerne er:

  700  for sambandet Hatvik-Venjaneset 
  710  for sambandet Halhjem-Våge
  720  for sambandet Hufthamar-Krokeide
  720  for sambandet Husavik-Sandvikvåg
  800  for sambandet Trondheim-Brekstad-Kristiansund
  810  for sambandet Trondheim-Vanvikan
  820  for sambandet Dyrøy-Øyrekken
  830  for sambandet Sandviksberget-Sætervik
  835  for sambandet Sandviksberget-Skjervøy
  840  for sambandet Dypfest-Tarva
  900  for sambandet Namsos-Rørvik-Leka
  910  for sambandet Hofles-Lund
  915  for sambandet Hofles-Geisnes
  920  for sambandet Seierstad-Ølhammeren
  930  for sambandet Eidshaug-Gjerdinga
  940  for sambandet Borgan-Ramstadlandet

   

  Eksempel på sms: <FOSENNAMSOS STOPP 800> til 2440

 • Hvorfor går det så sakte når jeg surfer på nettverket om bord på hurtigbåten?

  Data-nettverk for passasjerer på våre hurtigbåter er basert på de nettverk leverandører som Telenor og ICE til enhver tid kan levere på de strekningene vi trafikkerer. Vi greier derfor ikke å tilby bedre ytelse enn det som er tilgjengelig.

  Hastigheten på nettverket vil også være avhengig av det antall brukere som til en hver tid er tilknyttet. Passasjerene kan derfor ikke forvente et nettverk hvor en kan surfe og lese online aviser. Nettverket er i første rekke tenkt å gi en mulighet for våre reisende å sende og motta e-post under reisen.

 • Jeg ønsker å kunne foreslå endringer i rutetilbudet. Hvem skal jeg henvende meg til?

  Fylkeskommunene i de respektive ruteområdene er våre oppdragsgivere og dermed rette instans for slike henvendelser.

  For rutene i region sør - Trøndelag fylke, kan henvendelse om ønsket ruteendring rettes til AtB.

  For rutene i region nord - Nordland fylkeskommune, Reis Nordland.

 • Sønnen min er 8 år, kan han reise alene med båten?

  Ja, det kan han. Barn som skal reise alene må være fylt 7 år. Barn i aldersgruppen 7 år til og med 12 år, skal utstyres med et "Barn som reiser alene" -dokument. Dokumentet kan lastes ned her

  "Barn som reiser alene"-dokumentet skal være ferdig utfylt og leveres til mannskapet når barnet følges om bord. Mannskapet kontrollerer at dokumentet er fullstendig utfylt, og legger dette i en plastmappe som barnet skal oppbevare på et lett synlig sted under hele reisen.

  Barnets foresatte er til en hver tid ansvarlig for at dokumentet er korrekt utfylt. De må også vurdere barnets modenhet, samtidig som de må forberede barnet på den forestående reisen.
  Foresatte som leverer barnet om bord skal være tilgjengelig på telefon helt til reisen er avsluttet og barnet er hentet på ankomststedet.

  Skipets kaptein har til enhver tid anledning til å avvise forespørsler om barn som skal reise alene, dersom hun/han ikke finner dette forsvarlig. Eksempelvis ved dårlig værforhold.

  Barn som reiser alene betaler ordinær barnebillett.

 • Jeg har nedsatt funksjonsevne og har behov for å benytte rullestol om bord. Hvordan skal jeg forholde med til dette?

  Du tar kontakt med mannskapet på et så tidlig tidspunkt som mulig slik at vi kan tilrettelegge for dine behov ved riktig plassering om bord.

 • Kan jeg sende større godsforsendelser fra Dyrøy (Frøya) til Froan / Bogøyvær / Mausund / Sula

  Ja, for større godsforsendelser på rute 820 Dyrøy-Øyrekken,  kan det lønne seg å gjøre en avtale på forhånd. Ta kontakt med vårt sentralbord på tlf. 73 89 07 00.

 • Hvor mye koster det å sende en pakke med hurtigbåt?

  Det beror på pakkens vekt og hvilken rute den sendes med. Godstakstene for rutene i Trøndelag finner du her

 • Kan man sende våpen som reisegods?

  Ja, en kan sende våpen som reisegods så lenge vital del er tatt av og våpenet er tomt for ammunisjon. Våpenet vil bli oppbevart på bro. Det anbefales at kopi av eierens våpenkort legges ved.

  Videre skal våpenet være forskriftsmessig pakket. Det vises til Våpenforskriftens § 84 om transport av skytevåpen.

  Under transport skal skytevåpen være tomt for ammunisjon, og skytevåpen og ammunisjon skal være under tilsyn. Våpenet skal under transport være nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende. Det er på offentlig sted ikke tillatt å transportere våpen i hylster eller lignende som bæres på kroppen. Transporteres våpenet som reisegods, skal en vital del fjernes eller våpenet sikres på annen måte slik at det ikke kan brukes. Medtas våpenet i motorvogn, skal det være anbrakt slik at det ikke er lett tilgjengelig. Våpenet kan da oppbevares udelt, dersom det er under forsvarlig tilsyn. Forlates motorvognen uten forsvarlig tilsyn, skal en vital del tas ut og medbringes. Våpenets hoveddel og ammunisjon kan etterlates innlåst dersom det skjules på en forsvarlig måte.
  I denne paragrafen regnes uregistrerte hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990, som skytevåpen.

   

  På hurtigbåt er det heller ikke tillatt å ta med ammunisjon.

   

 • Kan jeg ta med meg mopeden min om bord i hurtigbåten?

  Nei, det kan du dessverre ikke. Alt med bensintank regnes som farlig gods og kan dermed ikke taes med om bord. Dette gjelder dermed også f eks gressklippere, og det gjelder selv om tanken er tom.

 • Kan jeg ta med sykkelen min på båten? Koster det noe ekstra?

  Sykler medtas gratis på rutene i Trøndelag, dersom plassforholdene tillater det.

  Kontakt Reis Nordland for informasjon om frakt av sykler på fartøyene i Nordland fylke.

 • Kan man ta med seg hund om bord?

  Hurtigbåt:

  Hund om bord i båt må transporteres i egne bur/kasser dersom de skal være i passasjersalong. Ellers må de oppholde seg på eget angitt område utenfor passasjersalong, anvist av mannskap. Dette for å unngå kontakt med stoler/tepper og lignende i passasjersalong av hensyn til allergikere og medpassasjerer.
  Gjelder ikke førerhunder sammen med blind/svaksynt, nyttehund som kan legitimeres, og politihund sammen med betalende politi i uniform. Dette i henhold til krav om universell utforming.

  Ferjer:

  Dyr kan være i bil under overfart, også på nedre bildekk.

   

  Vedrørende dyr om bord

  AtB har oppdatert sin informasjon vedrørende dyr om bord i fartøy.

  Finn mer informasjon på atb.no/om-bord eller kontakt AtB kundesenter på telefon 478 02 820.

  Kunder i Nordland fylke henvises til Reis Nordland

   

 • Er det mulig å få kjøpt gavekort på båtturer?

  Kunder i Trøndelag fylke bes kontakte AtB kundesenter.

  Kunder i Nordland fylke bes kontakte Reis Nordland.

 • Hvor kan jeg kjøpe billett for min reise?

  Flere av våre ferjesamband i Trøndelag og Nordland er blitt gratis.Her finner du oversikt over disse.

  På ferjesambandet Hofles-Geisnes-Lund benyttes AutoPASS ferjekort.

  Informasjon om rabattkort på fartøyene i Nordland finner du hos Reis Nordland.

 • Må jeg betale for hunden min?

  Det er gratis å ta med seg hund på hurtigbåt.

 • Er det spesielle priser for barn/honnør/studenter/vernepliktige?

  Informasjon om rabatter og takstregler i Trøndelag finner du her.

  Kontakt Reis Nordland for takstregler i Nordland fylke.

 • Har dere grupperabatt? Hvor stor må gruppen være for å få rabatt?

  Grupperabatten på 17% gjelder for grupper hvor minimum 12 personer reiser sammen. Det forutsettes at det blir betalt samlet for hele gruppen. Rabatt regnes ut med utgangspunkt i ordinær takst på den aktuelle strekningen.
  Nærmere informasjon og retningslinjer om gruppebestillinger finner du her

 • Hvis jeg har glemt noe om bord, hvor henvender jeg meg?

  Henvendelser vedrørende hittegods kan rettes til firmapost@torghatten-midt.no eller tlf. 73 89 07 00.

 • Hvem skal jeg kontakte ved spm om tilbringertjeneste for hurtigbåt i Trøndelag?

  Henvendelse vedr tilbringertjeneste knyttet til hurtigbåtrute rettes til AtB på tlf 47802820.  
  Tilbringertransport må bestilles senest 6 timer før avreise.

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no