logo

Søk

Hvordan melder jeg meg ut av varslingstjenesten?

For å melde deg ut av varslingstjenesten sender du en sms med kodeord:
<FOSENNAMSOS STOPP> til 2440.

Hvis du abonnerer på flere samband og bare vil fjerne ett samband brukes kodeord:
<FOSENNAMSOS STOPP "Rutenummer"> til 2440.

De aktuelle rutenummerne er:

700  for sambandet Hatvik-Venjaneset 
710  for sambandet Halhjem-Våge
720  for sambandet Hufthamar-Krokeide
720  for sambandet Husavik-Sandvikvåg
800  for sambandet Trondheim-Brekstad-Kristiansund
810  for sambandet Trondheim-Vanvikan
820  for sambandet Dyrøy-Øyrekken
830  for sambandet Sandviksberget-Sætervik
835  for sambandet Sandviksberget-Skjervøy
840  for sambandet Dypfest-Tarva
900  for sambandet Namsos-Rørvik-Leka
910  for sambandet Hofles-Lund
915  for sambandet Hofles-Geisnes
920  for sambandet Seierstad-Ølhammeren
930  for sambandet Eidshaug-Gjerdinga
940  for sambandet Borgan-Ramstadlandet

 

Eksempel på sms: <FOSENNAMSOS STOPP 800> til 2440

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no