logo

Søk

Må jeg betale for hunden min?

For hund betales barnetakst (gjelder også hund på passasjerens fang.)

Gratis for førerhund sammen med blind, nyttehund som kan legitimeres og politihund sammen med betalende politi i uniform.

For øvrig vises til rabatter og takstregler for våre samband i Sør-Trøndelag.

 

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no