Søk

logo

Om oss

 • Om oss

  Torghatten Midt er et selskap i Torghatten-konsernet med en omsetning på ca NOK 900 mill og 450 ansatte.

   

  Torghatten Midt AS er en fusjon av FosenNamsos Sjø AS og Torghatten Trafikkselskap AS, som begge var heleide selskaper av Torghatten AS. Fusjonen trådte i kraft 1. mars 2022 og formålet med sammenslåingen av selskapene er en ambisjon om å få et slagkraftig rederi i Midt-Norge som er rigget for ytterligere vekst, satse på nye bærekraftige løsninger og knytte folk og samfunn sammen med grønn infrastruktur. Rederiet får et større fagmiljø, en enklere selskapsstruktur og økonomisk sett blir dette ett solid rederi.

  Et større rederi gjør det enklere for de ansatte å forflytte seg geografisk, og er også en fordel når selskapet skal rekruttere ansatte.

  Rederiet har kontor i Brønnøysund og Trondheim.

  Kjernevirksomheten er sjøveis kollektivtransport i Trøndelag og Nordland med i dag 20 samband, fordelt på 13 ferjesamband og 7 hurtigbåtruter. Selskapet har stort sett langvarige kontrakter for drift av båt- og ferjesambandene. 

  Selskapet er miljøsertifisert etter ISO 14001 standard og arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere drivstofforbruket og dermed utslippene. Myndighetenes krav til miljøvennlige fartøy gjennom anbudskontrakter oppfylles bl.a. ved innsetting av 2 nye plug-in hybridferjer i sambandet Flakk-Rørvik og 1 hybridelektrisk ferje i sambandet Vennesund-Holm.

  Torghatten Midt er et selskap med basis i to selskaper med en lang historie. I lenkeboksen
  finner du historisk bakgrunn om FosenNamsos Sjø AS og Torghatten Trafikkselskap AS.

Torghatten Midt AS
Brattørkaia 17b
7010 Trondheim
Tlf: 738 90 700
Mail: firmapost@torghatten-midt.no